Etsi

 

Kokonaisturvallisuus

Turvallisuus on osa meidän jokaisen arkipäivää. Turvallisuus ei kuitenkaan ole vain viranomaisten käsissä, vaan meillä jokaisella on oltava tietoja ja taitoja turvallisuuden eri osa-alueilta.
Kokonaisturvallisuus on suomalainen varautumisen malli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehtii viranomaiset, elinkeinoelämä,  järjestöt ja kansalaiset yhteistyönä.

Kokonaisturvallisuutta on yhtä lailla ravinto, terveys ja liikunta kuin paloturvallisuus, ensiapu ja maanpuolustus. Myös liikenne, matkustusturvallisuus, tietoturva, kiusaaminen ja rikollisuuden ehkäiseminen kuuluvat kokonaisturvallisuuteen.

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot:

      1.      Johtaminen

       2.      Kansainvälinen ja EU- toiminta

       3.      Puolustuskyky

       4.      Sisäinen turvallisuus

       5.      Talous, infrastruktuuri, huoltovarmuus

       6.      Väestön toimintakyky ja palvelut

       7.     Henkinen kriisinkestävyys