Kokonaisturvallisuus

Turvallisuus on osa meidän jokaisen arkipäivää. Turvallisuus ei kuitenkaan ole vain viranomaisten käsissä, vaan meillä jokaisella on oltava tietoja ja taitoja turvallisuuden eri osa-alueilta. Kokonaisturvallisuudella tarkoitetaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.

Kokonaisturvallisuutta on yhtä lailla ravinto, terveys ja liikunta kuin paloturvallisuus, ensiapu ja maanpuolustus. Myös liikenne, matkustusturvallisuus, tietoturva, kiusaaminen ja rikollisuuden ehkäiseminen kuuluvat kokonaisturvallisuuteen.

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot:

      1.      Henkinen kriisinkestävyys

       2.      Sisäinen turvallisuus

       3.      Puolustuskyky

       4.      Johtaminen

       5.      Kansainvälinen ja EU- toiminta

       6.      Väestön toimintakyky ja palvelut

       7.      Talous, infrastruktuuri, huoltovarmuus 

(c)2018, All Rights Reserved