Kokonaisturvallisuus

Turvallisuus on osa meidän jokaisen arkipäivää. Turvallisuus ei kuitenkaan ole vain viranomaisten käsissä, vaan meillä jokaisella on oltava tietoja ja taitoja turvallisuuden eri osa-alueilta. Kokonaisturvallisuudella tarkoitetaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.

Kokonaisturvallisuutta on yhtä lailla ravinto, terveys ja liikunta kuin paloturvallisuus, ensiapu ja maanpuolustus. Myös liikenne, matkustusturvallisuus, tietoturva, kiusaaminen ja rikollisuuden ehkäiseminen kuuluvat kokonaisturvallisuuteen.

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot:

  1. 1.      Henkinen kriisinkestävyys
  2. 2.      Sisäinen turvallisuus
  3. 3.      Suomen puolustuskyky
  4. 4.      Valtion johtaminen
  5. 5.      Kansainvälinen toiminta
  6. 6.      Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky
  7. 7.      Talouden ja infrastruktuurin toimivuus


 

(c)2018, All Rights Reserved