Kilpailukutsu

Meillä on ilo kutsua koulunne oppilaat (perusopetus 7-9 luokat, lukion luokat 1-2 sekä ammatillisen opetuksen opiskelijat) mukaan Security Track - kokonaisturvallisuuden valtakunnalliseen nettikilpailuun, joka toteutetaan  netissä 20.3. – 15.5. välisenä aikana.   

Security Track on kokonaisturvallisuuden tietotaito-ohjelma, jonka tarkoituksena on kehittää erityisesti nuorten turvallisuusajattelua monipuolisesti. Kokonaisturvallisuus - ohjelmaan on liitetty myös terveyteen, ravintoon, kiusaamiseen ja nettiturvallisuuteen liittyvät osiot.  Tähän tietotaito – ohjelmaan kuuluu olennaisena osana Security Track- kokonaisturvallisuuden, kouluilla pidettävä valtakunnallinen nettikilpailu. 

Nettikilpailun kysymykset ovat laatineet seuraavat toimijat:

Turvallisuuskomitena sihteeristö
YMCA Partio
SPR Ensi- ja turvakotien liitto
SPEK Poliisi
Liikenneturva Puolustusvoimat
Rajavartiolaitos  Tukes
Koulutuskeskus Salpaus
Euroopan Hybridiosaamiskeskus
SPEK Ulkoministeriö
Kyberturvallisuusvirasto
 


Karsintakilpailu ja ilmoittautuminen
                Kilpailuun voitte ilmoittautua lähettämällä sähköpostiini
olli@securitytrack.fi  koulunne nimen,    yhteyshenkilön, hänen sähköpostinsa ja tiedon kuinka moni koulunne oppilaista osallistuu kilpailuun.    Saatuani ilmoittautumisenne lähetän yhteyshenkilölle yhteisen koodin, jota jokainen koulunne oppilas   käyttää. Kilpailun suoritusaika on 30 minuuttia, ja se sisältää noin 30 monivalintakysymystä.     Oppilaat voivat täydentää tietojaan tutustumalla toimijoiden sivuihin.
                Kilpailusuoritus on toteutettava luokittain esimerkiksi tietokoneluokassa, jossa kilpailun linkki toimii.
                Kilpailuohjelman tekee ZEF Oy, joka on toteuttanut kouluille erilaisia ohjelmia.  Samalla saatte myös tiedot koulunne oppilaiden tiedontasosta eri aihealueittain. 

Tulemme julkistamaan myös valtakunnalliset   tiedontasot.

Kilpailuun osallistuminen on vapaaehtoista, mutta kilpailu antaa oppilaille tärkeää perustietoa kaikista aihealueista.  

                 

 

Olli Patja
Ohjelmajohtaja 040-5840840   
Security Track  Kokonaisturvallisuuden tietotaito-ohjelma
securitytrack.fi
(c)2018, All Rights Reserved